Какво предлагаме

За медията Радио

Радиото

1За разлика от печата и печатната журналистика, където средството и журналистиката се появяват на бял свят почти едновременно, електронните средства за масова комуникация извървяват некратък път на развитие.

Формата

2АС - Adult contemporary - радиостанции, които излъчват популярна музика приоритетно от последните 10 години. Обикновено новините са съсредоточени в сутрешните часове, а в останалата част от деня те залагат на музиката.

Първата електронна медия

3Радиото е първото електронно средство за масова комуникация, което поставя не само основите на новия вид медии, а и служи като фундамент за развиването на останалите две – телевизията и интернет.

Нашите клиенти

 • SDI Брокер
 • Мебели ВИДЕНОВ
 • Мебели ЛАБИРИНТ
 • М-тел
 • Техномаркет
 • Хотел Аврамов
 • Витамини АЛАЙВ
 • Безалкохолни напитки ПАРТИ
 • ГАЛА-Н Монтана /пиле ГАЛА/

Радио ГАМА е водеща медия в северозапада

Радиото единствената безплатна медия.
 • За съжаление радиото остана единствената БЕЗПЛАТНА МЕДИЯ в света на комуникационно, инфармационните технологии. За всичко , най- вече информацията, вече се плаща - интернет,телевизия,вестници и т.н има такси , абонаменти.Радиото обаче е безплатна медия, няма такси ,абонаменти или други финансови параметри за да слушате радио, като ПОТРЕБИТЕЛ на информацията излъчвана от определена радиостанция.


Защо радио

 • Подсъзнанието

  Каквото и да се напише за възможностите на словото, без взаимодействието му с останалите два елемента – музиката и шума, няма да бъде пълно, защото именно комбинацията на тези три основополагащи за радиото компонента формират спецификата му като медия. Дълго време ролята на тези два компонента е била подценява.Те са смятани за „поддържащи” и допълващи основното въздействие на словото. Музиката най-често е била използвана като „пълнеж” или преход от една тема към друга, като поддържащ фон. Често тя не е имала и смислова връзка с журналистическия материал. Една от причините, които може да се изтъкнат за подобно явление, макар и в ранните години на радиото,е тенденцията за чистота на жанра и за безпристрастност на изказа.Създаването на всяка една медия е продиктувано от точно определени представи за задачите, които тя трябва да изпълнява и за мястото й и ролята й в обществото

  Психолозите отдавна са доказали и по теоретичен и по експериментален път, че музиката има свое самостоятелно, семантично звучение, равно почти на информацията, носена от словото. Не случайно изследователи на радиото наричат музиката „непосредствен език на чувствата”, а шумовете – „неартикулиран език на вещите, механизмите и живата природа”.

  Задачите на радиото

  Ролята и задачите, които първата електронна медия трябва да осъщестява са в пряка зависимост и съобразени с нейната специфика. Анализирането на задачите на радиото ще послужи за основа и на проучване за това .

  Информационна функция.

  Създаването на всяка медия е продиктувано от необходимостта за предоставяне на информация – максимално бърза, всеобхватна и лесно достъпна. В това отношение радиото от своето създаване до наши дни успява да запази до голяма степен без големи промени тази своя роля. Новите технически средства правят бързината фактор, с който медията почти съхранява водещите си позиции в схемата на другите медии. Пак от технологична гледна точка (все по-голямото минитюаризиране на приемниците), то дава възможност за лесен достъп до информацията. Компютърът – респективно влизането в интернет, изисква технологични познания, които голяма част от населението поради възрастови, социални или икономически причини не притежава.
  Интегриращата функция.

  радиото е от голямо значение за обществото. Често тази роля се използва от управляващите или политическите пари и не винаги за интереси в полза на хората, но тази роля на медията е втората по-важност след информационната. В определена степен тя съвпада с нея, както и с образователната, културната и други. В основата на обединяващата функция на радиото е едновременността на слушането на една или друга програма. Ето защо обществените радиостанции имат за задача да обхванат с програмите с максимално най-голям процент от населението чрез различни свои програми, основани на възрастови, социални, религиозни или други принципи.
  Формирането на обществено мнение

  „ Общественото мнение се формира тогава, когато обществото е добре информирано. Необходимо е да се осигурява на обществото достатъчен обем информация, достъпна и понятна за масовото съзнание. Да се представят набор от факти, аргументи и контрааргументи. Важно е да се отразява пълният спектър, широкият диапазон на мненията, които съществуват в даден момент в обществото (аудиторията). Най-добрият начин за осъществяването на тази мисия е наличието на дискусии по различните теми, вълнуващи населението. Във важни за обществото моменти като избори, приемане на закони, промяна на установени правила и норми, е важно не само прозрачност на всяко едно действие, но и възможност на отделните хора да изказват мнението си и най-важното то да бъде чуто. В това отношение медиите и в случая радиото конкретно играят ролята на посредник.
  Възпитателната функция

  радиото не е приоритет на определени предавания. Тя е елемент от цялостната програмна политика на радиото. Самото възпитание, колкото и дидактично да звучи, е цялостен и многообразен процес, който протича едновременно в различни посоки. И колкото по-ненатрапчиво става това, толкова ефектът е по-голям. В ранните години на радиото тази функция е била водеща толкова, колкото и информационната. Разбира се тя винаги е в пряка зависимост от нуждите на действащия в момента обществено-политически строй, системата на властта и идеологията. Формирането.Подобно е и положението с културно – образователните функции на радиото. В голяма степен те се припокриват с предишните, но имат и свое самостоятелно значение.
  Развлекателните функции

  радиото по своята същност са далече от работата на журналистите, но те са неотменна част от задачите на всяка една медия. Както всички изброени дотук функции и те имат своето място и значение, проблемът настъпва когато те станат основен приоритет на една медия. С повсеместната комерсиализация тази тенденция се засилва с всеки изминат ден и опасността е забавлението да измести другите задачи не само на заден план, а да ги прати в пълно забвение. Нарояването на все повече и повече радиостанции, чиято единствена програма се състои от музика, прекъсвана най-вече от реклами, потвърждава тези мрачни прогнози. В разлечението няма нищо лошо, то е жизнена необходимост, страшното е когато то доминира и формира определени вкусове. Музиката не е единствената страна на развлекателните функции на радиото. Тя може би е най-безобидната, защото в музиката има голямо разнообразие
  Посланието на рекламата като функция

  На последно място във формулирането на функциите, които радиото е призвано да изпълнява, се поставят рекламните. Класацията не е случайна. Това е най-късното формиралата се задача на медията, но все повече доминираща над останалите. Тя е нещо като краят и началото на новото предназначение, което ще изпълняват все повече и повече медиите. От една страна, благодарение на тях, радиото се издържа. Дори и общественото радио разчита на приходи от реклама, за да може да функционира пълноценно. Благодарение на рекламите хората се ориентират по-свободно в огромния поток от стоки и услуги, с които биват заливани. Още от самото създаване на радиото рекламата е имала водещи позиции.С появата си радиото поставя началото на електронната епоха в журналистиката. То проправя пътя на нови професии, формати, създава различни потребности в аудиторията. На него се пада не леката в техническо и професионално отношение задача да положи основи, върху които много по-бързо и с повече лекота ще се развиват останалите две електронни медии – телевизията и интернет.Аудио Реклама ПРИМЕРИ:

< <
Аудио спот Продължителност Формат Чуй спота
Квартири.бг До 10 секунди MP3/WAV
Балкански бал До 20-секунди MP3/WAV
Мулти витамини До 30 секундиMP3/WAV
Орфеева дарба До 45 секундиMP3/WAV


БанериПРОМО ПАКЕТИ

 • Silver
 • 120.00 лв с ДДС
 • ЕДИН МЕСЕЦ
 • 5 изл на ден
 • 150 за месец
 • Продължителност 25 сек.
 • БОНУС-СЪБОТА и НЕДЕЛЯ
 • ПОРЪЧАЙ СЕГА»
 • GOLD
 • 150.00 лв с ДДС
 • ЕДИН МЕСЕЦ
 • 7 изл на ден
 • 210 за месец
 • Продължителност 25 сек.
 • БОНУС-СЪБОТА и НЕДЕЛЯ
 • ПОРЪЧАЙ СЕГА»
 • Platinum
 • 200.00 лв с ДДС
 • ЕДИН МЕСЕЦ
 • 10 изл на ден
 • 300 за месец
 • Продължителност 25 сек.
 • БОНУС-УЙКЕНДА + БАНЕР
 • ПОРЪЧАЙ СЕГА»
Всички цени са с ДДС и изработка на аудио спота /един глас без сценарии/.ПРОМОЦИЯТА ВАЖИ ДО 01.11.2017 г. ×


Условия

Имате право да закупите само един ПРОМО ПАКЕТ ×
Обемна отстъпка:
От 1 501 BGN до 5 000 BGN 10%
От 5 001 BGN до 15 000 BGN 15%
Над 15 001 BGN вкл. ПО ДОГОВАРЯНЕ

Отстъпки – над 3 месеца - 5 %
За нов клиент – 10 %
×
Фиксирано време + 50%
Поръчка до 24 часа + 50%
Излъчване на рекламен клип над 30" (до 50") + 50%
Позициониране на първо или последно място в рекламния блок. + 30%
Споменаване на допълнителна търговска марка + 20%
Платен репортаж / рубрика с продължителност до 1 мин.* 100 лв.
×
Цени за изработка на клип в лева:
За продуциране на специална музикална подложка - 300 лв
За клип с ефекти без музикална подложка - 40 лв
За клип с един глас - 60лв
За клип с два гласа - 90 лв
Цените са без ДДС /ед.цена за една радиостанция/.
×


 • За нас

  Радио „Гама“ е ефирно радио в Северозападна България. Нашата цел е да правим местна радио програма която да се слуша на работното място, в дома и пътувайки в автомобила. Излъчваме 24 часова програма, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, преобладаваща музика, насочена към аудитория на възраст 20-60 годишни.

 • Партньор

 • Спорт-резултати